കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.... ..

Sunday, March 23, 2014

കെ.എസ്.ടി.എ. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമംവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം

കെ.എസ്.ടി.. ചിറ്റൂര്  സബ് ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമംവും യാത്രയയപ്പ്  സമ്മേളനം 2014 മാർച്ച് 23 ന് 10 മണിക്ക് നടന്നു......

Wednesday, March 12, 2014

31/3/14 വരെയുള്ള TDS സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക്‌ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട

31/3/14 വരെയുള്ള TDS സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക്‌  ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ..

(FSETO നല്‍കിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.)Contact Form

Name

Email *

Message *