പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

K.S.T.A. News


*മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് കാമ്പയിന്‍ 2013..........
  കെ.എസ്.ടി.എ.യില്‍ അംഗമാകൂ.....
*കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 2013 ഫെബ്രുവരി 9 മുതല്‍ 12 വരെ മലപ്പുറത്ത്.....

*