പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, February 23, 2012

ദേശീയ പണിമുടക്ക് പ്രചാരണജാഥകള്‍ക്ക് ഉജ്വല സ്വീകരണം