പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Friday, December 07, 2012

2012 ഡിസം. 15.16 തിയ്യതികളില്‍ പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം കുളപ്പുള്ളിയില്‍…… ആയിരക്കണക്കിന്  അധ്യാപകരുടെ പ്രകടനം….