പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Monday, February 04, 2013

കെ. എസ്. ടി. എ. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 2013 ഫെബ്രുവരി 9 മുതല്‍ 12 വരെ മലപ്പുറത്ത്