പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Friday, April 19, 2013

സെന്‍സസ് സറണ്ടര്‍ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധര്‍ണ്ണ ഏപ്രില്‍ 24 ന്

സെന്‍സസ് സറണ്ടര്‍ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധര്‍ണ്ണ ഏപ്രില്‍ 24 ന്