പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, July 27, 2013

കെ എസ് ടി എ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടരേറ്റ് 03-08-2013 ന് ഉപരോധിക്കുന്നു