പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, August 08, 2013

കെ. എസ്. ടി. എ ചിറ്റൂര്‍ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ K-TET പരീക്ഷാ പരിശീലനം ആരംഭിയ്ക്കുന്നു.