പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, December 12, 2013

അധ്യാപകരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും ശമ്പളം 25% ആയി വെട്ടിച്ചുരുക്കി ക്രിസ്ത്മസ്സിന് ശമ്പളം നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുക.....