പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Wednesday, March 12, 2014

31/3/14 വരെയുള്ള TDS സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക്‌ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട

31/3/14 വരെയുള്ള TDS സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക്‌  ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ..

(FSETO നല്‍കിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.)