പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Monday, June 30, 2014

ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്‍ കെ.എസ്.ടി.. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽപ്രവർത്തനം ഊർജിതം പ്രതികരിക്കാന്‍,പങ്കുവെക്കാന്‍...............ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി..ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....