പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Monday, October 10, 2011

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മറികടന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ CBSEസ്‌കൂളുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സബ് ജില്ലാ പ്രകടനം...

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മറികടന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ  C.B.S.E. സ്‌കൂളുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സബ് ജില്ലാ പ്രകടനം...