പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Sunday, December 30, 2012

ജീവനക്കാരെ ജയിലിലടച്ച് സമരം നേരിടാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട -എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ (33)