പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, July 06, 2013

പാലക്കാട്‌ ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസിലേക്ക് അധ്യാപകരുടെ ഉജ്ജ്വല മാര്‍ച്ച്‌