പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Tuesday, January 08, 2013

അവകാശങ്ങള്‍ കവരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരായി സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ജനുവരി എട്ടിന് അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്